Donateur worden

De Faunabescherming is als onafhankelijke organisatie zonder subsidie geheel afhankelijk van bijdragen van particulieren. Al het werk van de stichting wordt gedaan door vrijwilligers. Het ingezamelde geld komt dus geheel ten goede aan de bescherming van de in het wild levende dieren. Er zijn verschillende manieren waarop u De Faunabescherming financieel kunt steunen:

  1. Donateurs betalen per jaar minimaal € 16. Zij ontvangen enkele malen per jaar het interessante tijdschrift Argus en worden uitgenodigd voor acties en bijeenkomsten.
  2. Donateurs voor het leven betalen éénmalig € 450 (€ 225 voor personen van 65 jaar en ouder). Zij zijn verder gelijk aan donateurs met jaarlijkse betaling, maar worden niet meer lastig gevallen met acceptgiro’s.
  3. Sympathisanten betalen minstens € 5 per jaar. Zij ontvangen geen tijdschrift, maar kunnen op de hoogte blijven via onze gratis digitale nieuwsbrief, Twitter, Facebook en de website.
  4. Ook kunt u De Faunabescherming steunen door middel van een notariële schenking of een legaat.

Klik hier voor nadere gegevens over de manier waarop u zich kunt opgeven als donateur of sympathisant (pagina Contact).

Klik hier om de ANBI-gegevens te raadplegenNB: Stichting De Faunabescherming heeft sinds januari 2008 het ANBI-keurmerk voor goede doelen. Daarmee komt een gift aan De Faunabescherming dus in aanmerking voor belastingaftrek wanneer het totaal van uw giften boven een drempelwaarde uitkomt. Klik op het logo hiernaast om de ANBI-gegevens te raadplegen.

Een periodieke schenking is in tegenstelling tot ‘gewone’ giften geheel aftrekbaar is voor de belastingen. Ook kunt u via een legaat in uw testament de stichting De Faunabescherming financieel ondersteunen. Hiermee worden in het wild levende dieren uw erfgenaam!

Klik hier voor nadere informatie over schenken en legateren.