Auteur Archief: bestuur

Noblesse oblige?

Foto’s bewijzen dat jachtopzichter van adellijke jachtclub beschermde houtsnippen stroopt Men wil ons doen geloven dat in Nederland uitsluitend gejaagd wordt door buitengewoon goed opgeleide mensen, die verantwoord oogsten uit de natuur en die de boeren behoeden voor ernstige schade … Lees verder

Gepost in Misstanden jacht, Nieuws, Plezierjacht

Jagers claimen afname ganzen

Onterechte borstklopperij n het artikel ‘Landelijke telling 2014 zomerganzen – groei populatie overzomerende ganzen vlakt af’ van 13 november 2014 claimt de vereniging van jagers trots dat de sterke groei van het aantal ganzen in Nederland zou zijn afgenomen. Dat … Lees verder

Gepost in Nieuws, Populatiebeheer

Dijksma laat zich inpakken door jagerspropaganda

Marianne Thieme heeft in een initiatiefnota staatssecretaris Dijksma gevraagd de jacht in Nederland af te schaffen. Jacht veroorzaakt veel dierenleed, is zeer schadelijk en verstorend voor al het dierenleven en is niet nodig, omdat er voor beheer en schadebestrijding betere … Lees verder

Gepost in Nieuws, Plezierjacht, Politiek en wetgeving, Populatiebeheer

Nieuwe natuurwet houdt plezierjacht in stand

De nieuwe natuurwet is een stap in de goede richting. Staatssecretaris Sharon Dijksma toont aan belang te hechten aan de intrinsieke waarde van de natuur. Ook scherpt zij op papier de regels aan rond de jacht. Maar in de praktijk … Lees verder

Gepost in Nieuws, Politiek en wetgeving | Tags

Succes: rechter fluit Drenthe terug over reeën

In februari 2010 heeft de provincie Drenthe aan de Faunabeheereenheid een ontheffing verleend om reeën te schieten in de hele provincie. Deze ontheffing was verleend met als argument dat het doden (‘populatiebeheer’) nodig is om aanrijdingen te voorkomen en vanwege … Lees verder

Gepost in Juridische zaken, Populatiebeheer, Successen

Persbericht: Dierenkieswijzer Europese verkiezingen gelanceerd

PvdA en VVD tegenpolen op onderwerp dierenwelzijn Den Haag/Amsterdam, 4 mei 2014 – Hoe diervriendelijk zijn de Nederlandse politieke partijen in Europa? Op die vraag geeft de vandaag gelanceerde Dierenkieswijzer een antwoord. Aan de hand van zestien stellingen over uiteenlopende … Lees verder

Gepost in Nieuws | Tags ,

Bijeenkomst Tweede Kamer over natuurlijk wildbeheer

De Partij voor de Dieren organiseerde op 9 april een bijzondere bijeenkomst naar aanleiding van de uitkomsten van de Groot Wild Enquête van Natuurmonumenten. De meerderheid van de mensen die aan het onderzoek deelnamen wil meer ruimte voor wilde dieren … Lees verder

Gepost in Politiek en wetgeving | Tags , ,

Dieren zijn slecht af bij Sharon Dijksma

Voor wie zich met dierenzaken bezighoudt begint het zo langzamerhand duidelijk te worden dat overheden geen enkel respect meer schijnen te hebben voor gerechtelijke uitspraken en verdragen. De uitkomst, dieren schieten of op andere manieren verdelgen, staat al bij voorbaat … Lees verder

Gepost in Nieuws, Politiek en wetgeving | Tags , , , ,

Deurne: kraaienslachting op zaterdagmorgen

Van één van onze correspondenten. Jagers, georganiseerd in de Wildbeheereenheid (WBE) Deurne maken het met de dag bonter. In deze periode van het jaar is er sprake van ‘schietochtenden’ op kraaien en kauwen. Door de kraaien en kauwen eerst bij … Lees verder

Gepost in Misstanden jacht, Nieuws, Populatiebeheer | Tags , ,

In memoriam: de Hoekse Huiskraai

De Faunabescherming geeft met woede en droefheid kennis van het overlijden van de Hoekse Huiskraai. Hij was geboren en getogen in Nederland, maar is nu slachtoffer geworden van bestuurlijke waanzin. Huurmoordenaars zijn bezig alle exemplaren van een mooi en onschadelijk … Lees verder

Gepost in Exoten, Nieuws, Populatiebeheer | Tags ,