Persbericht: Vergassen ganzen mag van de rechter doorgaan

De Faunabescherming is zeer teleurgesteld over de uitspraak van de rechtbank Haarlem van vandaag om het besluit tot het doden (vergassen) van 18.000 ganzen in een groot gebied rondom Schiphol in stand te laten. Volgens de provincie Noord-Holland is deze maatregel noodzakelijk in het belang van de vliegveiligheid.

Tijdens de zitting waarop het schorsingsverzoek van De Faunabescherming werd behandeld, waren alle partijen het er wel over eens dat de enige structurele oplossing is het stoppen met verbouwen van voor ganzen zeer aantrekkelijke gewassen (graan) in de omgeving van de luchthaven. Dit is jaren geleden al door alle deskundigen geadviseerd. Toch is er al die tijd eigenlijk niets aan deze situatie veranderd. Pas dit jaar is een convenant gesloten met diverse partijen waaronder het Rijk, waarin is afgesproken dat boeren op vrijwillige basis een contract kunnen afsluiten om tegen een financiële vergoeding de graanresten direct na de oogst onder te ploegen.

Omdat moet worden gewacht op de medewerking van de boeren en er dit jaar nog vrijwel geen contract is afgesloten, heeft deze maatregel op de korte termijn geen effect. Het gaat echter om de veiligheid. Mits voldoende gecompenseerd, moet dit verplicht kunnen worden gesteld. Bovendien blijkt een groot deel van deze percelen in eigendom te zijn van Schiphol of het Rijk. De vertegenwoordiger van Schiphol gaf tijdens de zitting aan dat in de langlopende pachtcontracten met de boeren geen enkele beperking is vermeld met betrekking tot het telen van vogels aantrekkende gewassen. Hij zei ook dat het openbreken van deze pachtcontracten moeilijk ligt, vanwege de financiële consequenties. Dat is volstrekt onbegrijpelijk gezien het feit dat het hier gaat om het wegnemen van de belangrijkste oorzaak van de aanwezigheid van ganzen nabij de luchthaven en de vliegveiligheid in het geding is.

De Faunabescherming heeft benadrukt dat het vangen en vergassen van ruiende ganzen geen enkel effect zal hebben op het risico van aanvaringen tussen ganzen en vliegtuigen. Het is onmogelijk om alle ganzen te vangen en zolang de graanvelden aanwezig blijven, zullen ganzen door deze velden naar de omgeving van de luchthaven worden gelokt. Het blijft dan dweilen met de kraan open.

De Faunabescherming is ook zeer teleurgesteld over het trage handelen van de betrokken partijen, te weten de luchthaven Schiphol, de provincie Noord-Holland, de gemeente Haarlemmermeer en het Rijk. Middels een open brief aan Gedeputeerde Bond daagt De Faunabescherming de provincie uit om nu zijn regisseursrol op zich te nemen en ervoor te zorgen dat er geen ganzen aantrekkende gewassen meer zullen worden geteeld in de omgeving van Schiphol. Dat is de enige manier om het risico op aanvaringen met ganzen daadwerkelijk te beperken en op die manier kunnen de ganzen voortaan met rust worden gelaten.

Lees ook de open brief aan de Provinciale Staten

Dit bericht is geplaatst in Juridische zaken, Nieuws, Persberichten met de tags , , . Bookmark de permalink.