Rechtbank Zwolle stopt afschot met kunstlicht

Elders op deze site (zie artikel ‘Flevoland geeft toestemming voor verboden jachtmiddel’) hebben wij gemeld dat de provincie Flevoland ontheffing heeft verleend voor het schieten van vossen (en konijnen) met kunstlicht op de waterkerende dijken in deze provincie. Volgens een uitspraak van de rechtbank Leeuwarden van half december 2010 gaat het hier om een verboden jachtmiddel. De Faunabescherming heeft bij de rechtbank Zwolle een verzoek ingediend om de ontheffing van de provincie Flevoland te schorsen.

De uitspraak is vandaag bekend gemaakt en daaruit blijkt dat de rechtbank Zwolle zich aansluit bij de uitspraak van de rechtbank Leeuwarden. De rechter bevestigt dat het gebruik van kunstmatige lichtbronnen op grond van de Benelux-overeenkomst niet is toegestaan en dat daarop geen uitzonderingen kunnen worden gemaakt. Dat geldt zowel voor het schieten van vossen als ook voor het schieten van konijnen. De ontheffing is dan ook met onmiddellijke ingang geschorst.

De betreffende ontheffing was verleend met als argument dat het doden van deze dieren noodzakelijk zou zijn in het belang van de openbare veiligheid. Ook daar gaat de rechtbank Zwolle op in. Tijdens de zitting hebben wij aangetoond dat eventuele graafactiviteiten door konijnen of vossen niet tot gevaarlijke situaties zullen leiden en dat het voldoende is als de dijken regelmatig worden gecontroleerd en eventuele schade wordt hersteld. De rechter deelt deze mening, aangezien hij in de uitspraak aangeeft dat het niet kunnen gebruiken van kunstlicht bij de jacht op vossen en konijnen niet op korte termijn zal leiden tot een gevaar voor de veiligheid.

Dit bericht is geplaatst in Juridische zaken, Politiek en wetgeving met de tags , . Bookmark de permalink.