Rapport: ganzen opnieuw overal welkom

Uit onverdachte hoek, te weten twee landbouwinstituten, krijgt de minister van Landbouw het dringende advies om de in ons land overwinterende ganzen weer volledig te beschermen.

De kosten voor het totale ganzen- en smientenbeleid zijn de afgelopen jaren sterk toegenomen: van ruim 7 miljoen euro in 2003/04 tot ruim 17 miljoen euro in 2007/08. Vanwege deze kostenstijging heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan CLM Onderzoek & Advies en LEI, onderdeel van Wageningen UR gevraagd om meer inzicht in de toekomstige kosten te krijgen en om een aantal alternatieve beleidsscenario’s door te rekenen. Daaruit blijkt dat het stoppen met het huidige beleid en het weer volledig beschermd verklaren van de ganzen, de grootste besparingen oplevert.

Wij verwijzen hierbij naar een artikel in het NRC van 7 september 2010.

Het beheer van ganzen kan tot bijna 30 procent goedkoper. Dat levert maximaal ruim 8 miljoen euro per jaar op. Daartoe moeten de huidige vaste foerageergebieden voor ganzen verdwijnen en moeten vaste vergoedingen aan boeren in deze speciale ganzengebieden worden afgeschaft.

Rapport
Dat staat in een rapport dat in opdracht van demissionair minister Verburg (LNV, CDA) is gemaakt door het Centrum voor Landbouw en Milieu en het Landbouw Economisch Instituut.
De aanbeveling betekent in feite een terugkeer naar het beleid van zeven jaar geleden. Sinds 2003 zijn ganzen alleen welkom in zogenoemde foerageergebieden, waar ze met rust worden gelaten: 80.000 hectare waarvan het merendeel boerenland is. Boeren in deze gebieden krijgen een vaste vergoeding voor het beheer, plus voor eventuele schade. Boeren buiten de foerageergebieden komen enkel in aanmerking voor schadevergoeding, mits zij kunnen aantonen dat ze alles in het werk stellen om de ganzen te verjagen, al dan niet met hulp van afschieten.

Draagvlak
De onderzoekers noemen het draagvlak voor hun voorstel onder maatschappelijke organisaties zoals de Vogelbescherming groot. Nu nog worden jaarlijks ongeveer 100.000 ganzen en smienten afgeschoten. Boeren zullen met het voorstel ‘meer moeite hebben’, stellen de onderzoekers, omdat zij door het verdwijnen van de foerageergebieden hun vaste vergoeding verliezen. Anderzijds is voor de boeren positief ‘dat de ganzen niet meer verjaagd hoeven te worden om voor een schadevergoeding in aanmerking te komen’.
Tot driekwart van alle ganzen in Europa, ongeveer twee miljoen, overwintert in Nederland. Dit kostte Nederland de afgelopen jaren gemiddeld 17,5 miljoen euro per jaar. De kosten stijgen volgens de onderzoekers bij voortzetting van het huidige beleid tot bijna 29 miljoen in 2015. Dit komt ‘doordat er meer ganzen komen, ze langer blijven en door stijgende gewasprijzen, waaraan de schadevergoedingen zijn gekoppeld’.

(bron NRC: 7 september 2010)

Dit bericht is geplaatst in Landbouwschade met de tags . Bookmark de permalink.