Terreinbeheerders in Friesland doen niet mee aan slachting ganzen

Eind februari hebben wij aan de terreinbeherende organisaties in Friesland gevraagd in hoeverre zij medewerking zullen verlenen aan de door de provincie Friesland aangekondigde massaslachting van grauwe ganzen.Inmiddels hebben wij van zowel Natuurmonumenten als It Fryske Gea een reactie ontvangen. Beide organisaties geven aan dat grauwe ganzen thuishoren in het landschap en dat de terugkeer van deze soort als een succes voor het natuurbeheer kan worden beschouwd. Deze vogels kunnen echter in sommige gebieden voor problemen, lees: landbouwschade, zorgen.

Beide organisaties hebben met de provincie meegedacht, maar hebben daarbij wel aangegeven dat eventuele maatregelen uitsluitend moeten zijn gericht op het voorkomen en beperken van schade. Beide organisaties hebben hun twijfels geuit over de haalbaarheid van het beheer van de populatie, zoals de provincie dat voorstelt. Ten slotte geven beide organisaties aan dat in hun eigen terreinen geen sprake is van grote schade door grauwe ganzen. Er zullen in hun terreinen dan ook geen grauwe ganzen worden gedood door middel van afschot of vangst.

Zie ook:
Voorgenomen ganzenslachting in Friesland

Dit bericht is geplaatst in Landbouwschade met de tags . Bookmark de permalink.