Staatsbosbeheer, Zeeuws Landschap en gemeente Terneuzen gaan gewoon door met vangen en doden van ganzen

Op 3 maart 2009 is er door de Faunabeheereenheid Zeeland opnieuw een ontheffing gevraagd aan de provincie Zeeland om grauwe ganzen en Canadese ganzen te schieten en om ze te vangen in vangkooien en met slagnetten om ze vervolgens op een ‘diervriendelijke’ manier te doden (vergassen?). Deze ontheffing is zonder problemen door de provincie verleend.

Schieten
De Faunabeheereenheid Zeeland, waar Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, ZLTO en het Zeeuws Landschap in zijn vertegenwoordigd, mag ook jachthouders en grondgebruikers machtigen om grauwe ganzen te schieten op cultuurgronden vanaf 1 april 2009 tot en met 14 september 2009 op Walcheren en Zuid-Beveland en in het natuurgebied het Dijkwater op Schouwen-Duiveland, eigendom van Staatsbosbeheer. Deze bemachtigde ganzen mogen ter consumptie of voor de handel worden aangeboden!

Vanaf 1 augustus 2009 tot en met 31 augustus 2009 mogen grauwe ganzen tevens worden geschoten in natuurgebieden van Staatsbosbeheer en het Zeeuws Landschap op Noord-Beveland. Deze gebieden vallen onder de Natuurbeschermingswet 1998. Voor deze gebieden is een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet reeds verleend.

Deze gebieden zijn ter plaatse bekend als:

  • Thoornpolder, Keihoogte, ’s Gravenhoek, Oesterput en Vlietepolder, allen van het Zeeuws Landschap.
  • De Anna Frisopolder van Staatsbosbeheer.
  • Wanteskuup, particulier natuurontwikkelingsgebied.

Ook deze geschoten ganzen mogen ter consumptie of voor de handel worden aangeboden!

Vangen
Het vangen zal plaatsvinden in:

  • De Axelse Kreek, 150 hectare en eigendom van de gemeente Terneuzen.
  • Het Groote Gat te Oostburg van het Zeeuws Landschap, 29 hectare en bekend als broedplaats van grauwe ganzen.
  • De Canisvlietse Kreek 40 hectare, bij Westdorpe, één van de belangrijkste kreken van Zeeuws Vlaanderen in eigendom van Staatsbosbeheer.

De vangperiode loopt van 1 mei 2009 tot en met 30 juli 2009.
De bovenstaande gebieden zijn allemaal beschermd op grond van de Natuurbeschermingswet. Zij fungeren sinds mensenheugenis als natuurgebied, of zijn het laatste decennium geschikt gemaakt als natuurgebied zoals de Canisvlietse Kreek, uitgebaggerd onder beheer van Staatsbosbeheer. Niettemin worden de grauwe ganzen en Canadese ganzen die in deze gebieden verblijven door de provincie opgeofferd vanwege landbouwschade elders. Onder druk van de landbouw zijn natuurbeschermers slaafjes en beulen tegelijk geworden, onder het mom van ‘beheren’. De provincie acht een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 niet nodig.
Nadat de ganzen zijn gedood (de ontheffing geeft niet aan op welke manier dat moet gebeuren. Vergast? Wie heeft daar informatie over?) mogen zij niet ter consumptie worden aangeboden maar moeten de dieren worden vernietigd!

Dit bericht is geplaatst in Juridische zaken met de tags . Bookmark de permalink.