Digitale nieuwsbrief no. 1 – november 2008

De eerste nieuwsbrief van De Faunabescherming

U ziet op uw scherm de eerste digitale nieuwsbrief van De Faunabescherming. Tijdens de ganzenacties van deze zomer hebben zich honderden mensen opgegeven voor een abonnement op onze nieuwsbrief, om zo op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen. Het heeft even geduurd voordat we alles op de rails hadden, maar nu is het dan zover.

We streven er naar om regelmatig een nieuwsbrief te versturen. Daarin vindt u de belangrijkste berichten van het moment, aangevuld met verwijzingen naar recente informatie op onze eigen en andere websites. In het colofon vindt u de contactgegevens van De Faunabescherming, en helemaal onderaan staan links die u kunt gebruiken om uw e-mailadres te veranderen of om uw abonnement op te zeggen.

Als u de informatie in deze nieuwsbrief interessant vindt, kunt u hem natuurlijk doorsturen naar andere adressen. Hoe meer mensen op de hoogte zijn van de manier waarop wilde dieren in ons land worden behandeld (en vaak mishandeld) hoe beter het is. Wilt u echter informatie uit deze nieuwsbrief (of van de website) overnemen in een andere publicatie, dan is dat alleen toegestaan met bronvermelding.

In ieder geval stellen wij uw belangstelling voor De Faunabescherming zeer op prijs! Voor meer informatie verwijzen we u naar ons tijdschrift Argus (alleen voor donateurs) en onze website.

Vervolg van de ganzenactie van deze zomer
In de eerste plaats wil De Faunabescherming iedereen bedanken die een protest heeft laten horen toen van de zomer duizenden beschermde inheemse ganzen werden gevangen en vergast op Texel. Voor velen was het een schok te horen dat het niet alleen jagers waren die zich bedienden van mens- en dieronterende methoden om hele ganzenpopulaties uit de weg te ruimen, maar dat ook erkende natuurorganisaties als Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de provinciale Landschappen zich voor het karretje van boeren en jagers lieten spannen.

De burgerprotesten richting Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de provincie Noord-Holland logen er dan ook niet om. Ook Texel werd bestookt met protestkaarten. Alles bij elkaar zijn er ruim 5000 protesten, waaronder ook opzeggingen bij Natuurmonumenten, aangekomen bij de diverse instanties. Beste mensen, namens de ganzen allemaal heel hartelijk dank.

Afgezien van de e-mail actie via deze website zijn wij ook juridische procedures gestart. Zo is de ontheffing die door de provincie Noord-Holland was verleend om in de hele provincie met het geweer op grote schaal ganzen te schieten op ons verzoek door de rechter geschorst. De ontheffing voor het vangen van ganzen op Texel werd helaas niet geschorst. Daarnaast hebben wij een beroepsschrift ingediend tegen de ontheffing voor massavernietiging van ganzen in Zuid-Holland en loopt er nog een hoger beroep tegen een zelfde soort ontheffing in Utrecht.

[14-11-2008] Uitgebreide versie van dit bericht op de website
[13-08-2008] Overzichtspagina berichtgeving ganzen

Teken de petitie tegen van Gänsefreunde tegen de ganzenjacht
Eén van onze Duitse zusterorganisaties is eerder dit jaar begonnen met een e-mailactie tegen de jacht op kol- en rietganzen. Ondanks dat er al meer dan 8000 steunbetuigingen voor de petitie zijn verstuurd is de jacht op 1 november toch gewoon begonnen. Daarom is het nog steeds belangrijk om de petitie te ondertekenen.

[18-11-2008] Meer informatie en een link naar de petitie op onze website

Geen enkel wild zwijn is zijn leven zeker
Onder het motto “er zijn veel te veel wilde zwijnen” is het massale afschieten dit jaar weer met verve ter hand genomen. De populatie van wilde zwijnen wordt door de jagers kunstmatig hoog gehouden door bijvoeren en selectief afschieten van de mannetjes. Misschien iets om over na te denken in de komende feestdagen, als “wild” prominent op de menukaarten staat…

[07-11-2008] Overijsselse wilde zwijnen moeten allemaal dood
[11-10-2008] Bejaging wilde zwijnen werkt averechts

De Flora- en faunawet ligt voortdurend onder vuur
Vanaf het moment dat de Flora- en Faunawet van kracht werd, hebben de jagers en boeren via hun vertegenwoordigers in de Tweede Kamer geprobeerd deze wet uit te hollen. Daardoor is de situatie voor wilde dieren op dit moment zo mogelijk nog slechter dan voor het invoeren van de wet. U kunt hier meer over lezen in de volgende berichten op onze website:

[03-11-2008] Evaluatie Flora- en faunawet is aanfluiting
[13-10-2008] De Flora- en faunawet dreigt verder te worden ontkracht

Europese vissers beschuldigen aalscholvers
Voor de zoveelste keer krijgen aalscholvers weer de schuld van de door visserij veroorzaakte problemen met de visstand. De Europese vereniging van sportvissers (EAA) wil de aalscholver zijn Europese beschermde status te ontnemen, met als argument dat de aalscholvers de “interessante” vis wegvangen. Niets is minder waar. Uit braakballenonderzoek blijkt dat aalscholvers voornamelijk pos eten, een voor sportvissers oninteressante vissoort.

Bron: Website Vroege Vogels.

Dit bericht is geplaatst in Digitale nieuwsbrief. Bookmark de permalink.