Plezierjacht in gevaar

Winterjacht Terschelling 5

Jagers zijn bang dat ze hun hobby moeten opgeven

Het jagersgilde is in paniek. Er komt een nieuwe wet Natuur en ze lezen berichten in de krant dat er wel eens een einde kan komen aan de plezierjacht. De KNVJ gaat met de pet rond om koste wat het kost te voorkomen dat jagers moeten stoppen met hun bloederige hobby.

Nieuwe wetgeving maakt hobbyjagers nerveus. Hetzelfde gebeurde voor de invoering van de Flora- en faunawet. In maart 1996 stuurde de jagersorganisatie een brandbrief naar haar leden: ‘De jacht is meer dan ooit in gevaar.’ ‘Het besluit van de minister om de jacht op de acht onschadelijke trekwildsoorten te gaan verbieden, betekent in feite dat de benuttingsjacht overboord wordt gezet. Als dit beleid in de Flora- en faunawet wordt opgenomen, betekent dit een radicale omslag: geen jacht, tenzij …’ ‘Jagers worden gedegradeerd tot schadebestrijders! Het is thans 1 minuut voor twaalf!’ De vereniging ging met de pet rond, nam een paar adviesbureaus voor lobby en publiciteit in de arm en maakte een ‘aanvalsplan’.

Aanvalsplan

Nu, bijna 20 jaar en een nieuw wetsvoorstel later, is het opnieuw 1 voor 12 voor de jagers. Opnieuw moeten ze hun portemonnee trekken voor alweer een aanvalsplan. De vereniging heeft tenslotte een hoop kosten met haar uitgebreide communicatieafdeling, een nieuwe directeur, die het allemaal ook niet uit de goedheid van zijn hart doet, een ecoloog die de organisatie een snufje ‘wetenschap’ moet geven en aan al dat gelobby bij het ministerie en de provincies hangt natuurlijk ook een prijskaartje.

Schietknechten

‘Jagers worden de schietknechten van het rijk en de provincies. Daar passen we voor’, zegt een woordvoerder van de KNJV op 6 december in de Volkskrant. ‘We jagen om de populaties van dieren in toom te houden, om schade te voorkomen, maar soms oogsten we ook om dieren op te eten. Dat is geen jagen zonder doel; dat is duurzame benutting.’ Het jargon is moderner, maar de boodschap exact hetzelfde als in 1996; en nog steeds volledig inhoudsloos.

Plezierjacht

‘Plezier is de belangrijkste drijfveer’, zegt ecoloog en jager Geert Groot Bruinderink in datzelfde artikel. Het jagen is niet nuttig ‘in de zin van schadebestrijding en ook niet altijd wat betreft populatiebeheer’. Een conclusie waar niet aan te tornen valt, want decennia van gejaag heeft niet geresulteerd in minder schade en al helemaal niet in kleinere populaties dieren. Maar doorwrocht wetenschappelijk onderzoek, daar zit de KNJV helemaal niet op te wachten. Het aanvalsplan zal dus ook deze keer niet onderbouwd worden met ecologische argumenten. Groot Bruinderink: ‘Ik kwam op basis van beperkt onderzoek, tot de conclusie dat de jacht hoegenaamd geen nut had bij het voorkomen en bestrijden van overlast voor de boer. De massale jacht op ganzen verplaatste het probleem bijvoorbeeld alleen maar.’

Imago

Wat kunnen we dan wel verwachten van de nieuwe campagne van de KNJV die zal losbarsten zodra ze genoeg extra gelden van haar leden heeft binnen geharkt? Meer van hetzelfde: een imagocampagne met louter gelegenheidsargumenten: ‘Het probleem is: elke keer als jagers open kaart spelen, vallen ze door de mand.’, aldus Groot Bruinderink. ‘Want uiteindelijk staat het plezier voorop. De jagers staan dan ook helemaal alleen. (…) Ondanks alle propaganda worden ze op dit moment vooral gesteund door een bond van meesterkoks.’ Zo alleen dat ze enkel met door henzelf gefinancierd onderzoek kunnen ‘bewijzen’ dat ze enig maatschappelijk nut hebben.

Gepost in Plezierjacht, Politiek en wetgeving, Populatiebeheer | Tags , ,

Vredesdienst voor dieren

omslag vredesdienst met info copy

Gepost in Nieuws

Nog meer goed nieuws voor de vos

De provincie wilde in de groengebieden rond Amsterdam vossen laten afschieten “om de weidevogels te beschermen”. De gemeenteraad van Amsterdam heeft hier nu een stokje voor gestoken. De vos is een beschermd dier en hoort thuis in onze natuur. Om de weidevogels te beschermen moeten andere methoden worden gevonden.

Het is verfrissend dat politici nu eindelijk eens hun verstand gebruiken en niet zonder meer meegaan met de door jagers ingefluisterde “argumenten”. De provincie Noord-Holland zou hier een voorbeeld aan moeten nemen.

Lees het hele artikel in Het Parool: Geen vossen afgeschoten rondom Amsterdam.

Gepost in Nieuws, Politiek en wetgeving, Populatiebeheer

Ach mevrouwtje…

Jachtpartij in dichte mist

Jachtpartij in dichte mist

Volgens de jagers doen ze uiterst belangrijk maatschappelijk werk voor BV Nederland. Het relaas van een mailer:

‘Bij deze wil ik graag mijn verhaal even kwijt over wat ik vanmorgen bij de kruising van het Eemskanaal ZZ naar de Lagelandsterweg tegenkwam. Ik wilde net met mijn auto een weg inslaan toen ik vanuit mijn ooghoek zag dat er iets in het naastgelegen weiland aan het rennen was. Het bleek een haas te zijn met daarachteraan een hond. Ik schrok, voor hetzelfde geld had ik ze door de mist niet gezien en had ik de haas en of hond aangereden. Ik dacht dat de hond van een nabij gelegen boerderij kwam en wilde daarnaartoe rijden om melding te maken van de loslopende hond. Na ongeveer 200 meter zie ik vier jagers in het weiland op linie lopen. Ze waren zo’n 300 meter van de weg aan het jagen in de dichte mist.

Ik heb de mannen erop aangesproken dat jagen in de mist niet de meest slimme zet was en dat ik bijna hun hond had aangereden door de mist en omdat hij de weg op een T-splitsing zo overstak. Ze lachten me uit, “ach mevrouwtje…”. Ze moesten in het luchtledige schieten om de hond terug te krijgen, want op hun fluiten reageerde de hond niet.

Is het raar dat ik deze mannen heb aangesproken op hun, in mijn ogen, onverantwoorde gedrag? Ik heb melding gedaan bij de politie.’

(De naam van de melder is bekend bij De Faunabescherming)

Gepost in Misstanden jacht, Plezierjacht | Tags ,

Ontheffing Friesland nachtelijke vossenjacht van tafel

Een succes voor De Faunabescherming, maar nog meer voor de Friese vossen. Het gaat om de ontheffing die de provincie Friesland verleende voor het ‘s nachts schieten van vossen met kunstlicht in de periode 1 februari tot en met 15 juni.

De rechter oordeelde dat de ontheffing in strijd was met artikel 68 lid 4 van de Flora- en faunawet. Dit lid schrijft voor dat een provincie een dergelijke ontheffing alleen mag afgeven op basis van een geldig en goedgekeurd faunabeheerplan. Dat was hier niet het geval. De ontheffing was afgegeven op 28 januari 2014 met een geldigheid tot 16 juni 2018, terwijl het faunabeheerplan de periode 2009-2014 omspant. Een overwinning op puur juridische gronden dus, maar daar zal de vos niet om malen.

 

Gepost in Juridische zaken, Plezierjacht, Populatiebeheer, Successen | Tags , , ,

Dood door maaimachine

20101021_GeschotenVosjeWelke jager gunt een dier nu een dood in een maaimachine en is daar dan trots op?’

Het relaas van een getuige van een vossenjacht:

‘Ik woon in Duiven en bij ons in het rivierengebied komen wel degelijk te veel vossen voor. Hiervoor vind ik dat regulering echt wel noodzakelijk is.* Hier een mooie taak voor een echte jager op zoek naar een slimme prooi die niet makkelijk te verschalken is!

Een aantal maanden geleden hoorde ik dat er bij het maaien van een perceel groenbemesting door de jachthouder en medejagers vier of vijf vossen waren gedood; ik geloof drie doodgemaaid en een of twee geschoten! Heel apart verhaal en ik hoorde het met gemengde gevoelens aan. Welke jager gunt een dier nu een dood in een maaimachine en is daar dan trots op?

Vandaag, 4 december, hoorde ik dat ze weer ter plaatse gingen jagen en wilde dat samen met mijn vrouw toch even bekijken. Daar aangekomen, een kavel aan de Betuwelijn te Groessen, grens Loo stonden inderdaad een stuk of zeven jagers die een boer op een maaimachine hadden gecharterd om het grote perceel eerst op te delen in kleine blokken en deze dan vervolgens met een dubbele maaibalk van buiten naar binnen te verkleinen; het kringetje wordt zo steeds kleiner en ik snapte nu ook waarom het grote deel der vossen ervoor koos niet te vluchten richting jagers met honden maar dood door de maaimachine verkozen!

Het verbaasde me eigenlijk, dat in de 5 minuten die ik heb staan kijken er in de laatste maaistrook een vos uitkwam die snel richting de Betuwelijn rende. We hoorden een enorm salvo, minimaal 6 tot 8 schoten! Ook van jagers die eigenlijk veel te ver weg stonden om het dier dodelijk te kunnen treffen. De vos rende door naar een wildtunnel onder het spoor door, maar verloor veel snelheid en was zwaar getroffen. Ik ben naar de andere kant van de tunnel gereden om te zien of de vos hier soms te creperen lag, maar vanuit de auto was het niet te zien. De jagers hebben deze moeite niet eens genomen, althans niet meteen.

Eigenlijk wilde ik naar ze terug om te zeggen hoe blind ze zijn, om elke dood aan een dier te gunnen die maar mogelijk is. Ik heb me de moeite bespaard, behalve blind waarschijnlijk ook doof, met jachtakte.’

* De Faunabescherming deelt de mening van de melder, dat er te veel vossen zouden zijn en dat jacht noodzakelijk is, overigens niet.

De naam van de melder is bekend bij De Faunabescherming; de naam van de jachthouder is bekend bij de melder.
Gepost in Misstanden jacht, Plezierjacht, Populatiebeheer | Tags , , ,

Oproep voor Vredesfeest voor álle schepselen

KerstTwaalf Nederlandse dierenorganisaties en een dominee hebben aangetekende brieven verstuurd aan de Paus, de presidenten Obama en Poetin en koning Willem Alexander om tijdens hun kersttoespraken mensen op te roepen mee te werken aan een vredesfeest voor mens én dier.

De organisaties vragen iedereen om dieren geen onderdeel te laten zijn van het kerstdiner ‘en dat we ons bezinnen op onze omgang met onze met gevoel en bewustzijn begiftigde medeschepselen’. Eenzelfde oproep is verstuurd aan Nederlandse kerkbesturen. De dierenorganisaties zijn van mening dat juist voor een Vredesfeest geen mishandeling, uitbuiting, geweld, doding en slachting behoren plaats te vinden: ‘Niet van mensen, maar ook niet van andere schepselen. Alleen dan kan er van echte vrede sprake zijn.’ Het hoeft tegenwoordig geen probleem meer te zijn om feestelijk te eten zónder het gebruik van dieren.

Wreedheid

De stap van verruwing en geweld tegen dieren naar geweld tegen onze eigen soortgenoten is klein. Het laatste ligt in het verlengde van het eerste. ‘Zolang er slachthuizen zijn zullen er ook slagvelden zijn’, schreef de Russische schrijver Tolstoj al. En ook George Obama, de jongste broer van President Barack Obama, die in de sloppenwijken van Nairobi woont, verwijst in een documentaire (21.05 in de documentaire) naar de opkomende gewelddadigheid van arme jongens doordat ze in een geitenslachterij zijn gaan werken. Hij zegt letterlijk ‘Die kinderen raken gewend aan bloed. Het doet ze niets meer om iemand neer te steken. Het wordt iets normaals voor ze.’ Wreedheid tegen mens, kind, dier staat niet los van elkaar en iedere vorm is even verwerpelijk.

De oproep is een gezamenlijke actie van Stichting Comité Dierennoodhulp, Ds. Hans Bouma, Stichting Een Dier Een Vriend (EDEV), Stichting Rechten voor al wat leeft, Werkgroep Kerk en Dier Alkmaar, De Faunabescherming, Stichting Dierennood, Sea First Foundation, Stichting KonijnenBelangen, Stichting Varkens in Nood, Stichting Ganzenbescherming Nederland, Stichting Dierbewustleven en Stichting Stop Dierenleed Nederland.
Gepost in Acties, Plezierjacht | Tags ,

Onze natuur in zijn handen: Bart Krol (Utrecht)

Utrecht vlag met kopNatuurbeheer, en in het bijzonder faunabeheer, is grotendeels de verantwoordelijkheid van provincies. Zij verlenen honderden ontheffingen voor het doden van dieren, buiten en boven de mogelijkheden die de wettelijke vastgestelde vrijstellingslijst en het reguliere jachtseizoen al bieden. De provincies hebben dus veel macht, maar wie zijn die mensen eigenlijk, de gedeputeerden Natuur, die beslissen over leven en dood van de wilde dieren die in onze omgeving en ons land leven? Deze aflevering: Utrecht.

Naam: Bart Krol

Gedeputeerde natuur provincie: Utrecht

Partij: CDA

Achtergrond in biologie of ecologie: niet, studeerde geschiedenis

Bijzonderheden: Onder zijn LinkedInprofiel staat een aanbeveling van een regiomanager van de KNJV: ‘Een goed politicus is in staat om partijen met verschillende belangen bij elkaar te brengen, daarbij de regie te voeren en uiteindelijk goede beslissingen te nemen. Hij houdt daarbij rekening met zowel de diverse maatschappelijke belangen als met de verantwoordelijkheden van de overheid. Maar bovenal moet hij integer zijn en een prettig mens om zaken mee te doen. Bart heeft bij ons dossier (faunabeheer) de afgelopen 4 jaren laten zien deze eigenschappen in zich te verenigingen.’

Opvallendste uitspraken:  ‘Het is onverteerbaar en een zonde in Christelijk-Democratische zin des woords dat geschoten dieren in de prullenbak verdwijnen; het is goed dat ze nu geconsumeerd kunnen worden.’ ‘Het is onzin om spreeuwen in de container te gooien als eenmaal het besluit is genomen om de vogels af te schieten.’ ‘Eerst moeten er reductiemaatregelen worden toegepast [lees: doden van ganzen], en dan pas andere methoden [lees: diervriendelijke en preventieve methoden] want we hebben jarenlang onze plicht verzaakt.’

Faunaonvriendelijke besluiten en ontheffingen:

 • Staat het gebruik van vangkooien kauwen en zwarte kraaien toe, een uiterst dieronvriendelijke vangmethode
 • Gaf ontheffing voor het doden vossen en konijnen met kunstlicht (verboden onder Europese regelgeving)
 • Verleent ontheffingen ‘op voorhand’; deze zijn niet gebaseerd op werkelijke schade maar op mogelijke toekomstige schade (voldoet niet aan voorwaarden Flora- en faunawet)
 • Verleende ontheffing voor het doden van ganzen rond Schiphol; een maatregel die geen enkel effect heeft op de vliegveiligheid
 • Houdt bij de jacht op de meeste diersoorten de mogelijkheid open om jacht in velden kleiner dan 40 hectare toe te staan
 • Heeft tot doel tot 2017 ruim 31.000 grauwe ganzen en 2000 brandganzen te laten doden, ook tijdens de winterrustperiode
 • Verleende verregaande bevoegdheden aan ganzendodingsteams: gebruik van lokganzen, lokfluit en voerplekken, jacht vanaf een uur voor zonsopgang tot een uur na zonsondergang, op zon- en feestdagen en op velden kleiner dan 40 hectare
 • Staat toe dat jagers in de ruiperiode met vangkooien diverse soorten ganzen vangen
 • Schrijft voor dat jagers de gevangen dieren vervolgens ter plaatse door onthoofding doden
 • Subsidieert Stichting Faunabeheereenheid en het Projectteam ganzenbeheer Utrecht met ruim 180.000 euro per jaar
 • Is voornemens om commercieel gebruik van gedode dieren zoals spreeuwen en knobbelzwanen mogelijk te maken
 • Naast de soorten die op de landelijke vrijstellingslijst staan, staan de bosmuis, brandgans, ekster, fazant, gaai, grauwe gans, haas, holenduif, huismus, kleine rietgans, knobbelzwaan, kolgans, meerkoet, rietgans, ringmus, roek, rotgans, smient, spreeuw, veldmuis en woelrat op de provinciale vrijstellingslijst
 • Daarbij zijn in Utrecht verwilderde postduiven, verwilderde katten en verwilderde gedomesticeerde ganzen jaarrond vogelvrij
 • Om de reden dat ze als exoot bestempeld worden, zijn ook de Canadese gans, nijlgans, wasbeer, wasbeerhond, muntjak, halsbandparkiet en rosse stekelstaart vrij bejaagbaar
 • Staat jaarronde jacht op hazen toe, terwijl de zoogdierenindex aangeeft dat de stand in de laatste 20 jaar met een kwart is afgenomen
 • Jaarrond afschot van reeën is mogelijk met het excuus van verkeersveiligheid. Voor damherten is een dergelijke ontheffing afgegeven in een beperkt gebied
 • Verleende ontheffing voor afschot wilde zwijnen in hele provincie gedurende het gehele jaar

Kortom

Gedeputeerde Krol zegt natuurwaarden belangrijk te vinden, maar in zijn daden is daar weinig van te merken. Hij neemt het niet zo nauw met de onderbouwing van verleende ontheffingen; ontheffingen kunnen al op voorhand verkregen worden, zonder dat werkelijke schade aangetoond is. Dit is in strijd met de voorwaarden die de Flora- en faunawet aan de jacht stelt.

Gedeputeerde Krol is meer begaan met de belangen van agrariërs en jagers, dan met de belangen van in het wild levende dieren en de natuur. Vooral bij het doden van ganzen mag en kan vrijwel alles: onthoofding, jacht op zon- en feestdagen en het jagen in natuur- en broedgebieden.

Bronnen:

Eerder verschenen in deze serie:

Onze natuur in zijn handen: Patrick van der Broeck (Limburg)

Onze natuur in zijn handen: Jaap Bond (Noord-Holland)

Onze natuur in zijn handen: Jan Jacob van Dijk (Gelderland)

 

 

Gepost in Plezierjacht, Politiek en wetgeving, Provincies | Tags ,

Wens Gelderland voor doden roeken onwettig

RoekDe Faunabescherming heeft een zienswijze ingediend op het plan van de provincie Gelderland om het doden van roeken jaarrond toe te staan. Een wens die jagers hadden opgenomen in het faunabeheerplan. Een onzalig idee, en daarbij ook nog eens in strijd met de wet.

Zoals meestal het geval is, hebben jagers de ontheffing aangevraagd onder het mom van schadebestrijding. De provincie vindt dat ze in hun Faunabeheerplan voldoende hebben aangetoond dat roeken belangrijke schade aanrichten aan landbouwgewassen. Het plan is niet gepubliceerd, dus het is gissen of dat inderdaad het geval is of dat de onderbouwing niet voldoet aan de voorwaarden die de wet stelt.

Dierlijk voedsel

Volgens de jagers hebben roeken zo veel fruit, mais en granen gegeten dat ze wel ‘bestreden’ moeten worden. Maar het basisvoedsel van de vogels is helemaal geen ‘groen’. Ze eten vooral bodeminsecten en andere ongewervelde dieren, kleine zoogdieren, aas, afval en soms jonge vogels. Roeken leven dus vooral van dierlijk voedsel en niet van landbouwgewassen. Een uitzondering is zaaizaad van bijvoorbeeld maïs en granen. Deze gewassen zijn kwetsbaar en veel diersoorten zijn er dol op.

Afschot niet nodig

De grondgebruiker moet dus extra moeite doen om zijn pas ingezaaide percelen te beschermen: passief, met vlaggen, linten en knapapparaten, maar ook door actieve verjaging van vogels met bijvoorbeeld een alarmpistool. Hij kan bovendien schade voorkomen door dieper te zaaien of door tegelijk met andere boeren in de omgeving in te zaaien. Zo wordt de eventuele schade door de vogels verdeeld en daardoor sterk beperkt. Pas ingezaaide velden zijn maar kort aantrekkelijk voor vogels. Zodra de plantjes zich goed hebben ontwikkeld, zullen roeken deze met rust laten. Kortom, er zijn wel degelijk goede alternatieven voorhanden om eventuele schade aan maïs en granen te voorkomen. Een ontheffing om de dieren te doden is dus overbodig.

Onwettig

Daarbij wil de provincie de jacht op roeken gedurende het hele jaar toestaan en dat is in strijd met de wet. Het kan niet zo zijn dat beschermde vogels gedurende het gehele jaar, inclusief het broedseizoen min of meer vogelvrij worden verklaard, terwijl ze maar een heel korte periode mogelijk schade kunnen aanrichten. In deze lijn heeft ook de Raad van State al eens een uitspraak gedaan. De Faunabescherming hoopt dan ook van harte dat de provincie haar plan om roeken te doden niet doorzet.

Meer weten over het faunabeleid dat de provincie Gelderland voert? Lees dan Onze natuur in zijn handen: Jan Jacob van Dijk (Gelderland)

 

Gepost in Plezierjacht, Populatiebeheer | Tags , ,

Konijnen Terschelling alleen in naam beschermd

konijnEen zeer teleurstellende uitspraak van de Rechtbank Amsterdam in de zaak over het afschieten van konijnen in de duinen van Terschelling. De wet verbiedt jacht in natuurgebieden, maar de rechter schoof alle argumenten van De Faunabescherming terzijde. Grondeigenaar Staatsbosbeheer (SBB) hoeft niet aan te tonen dat de konijnen werkelijk schade veroorzaken.

In november 2013 heeft De Faunabescherming het ministerie van Economische Zaken verzocht om handhavend op te treden tegen jagers die in de duinen van Terschelling konijnen bejagen. Het betreffende gebied is aangewezen als internationaal erkend natuurgebied (Natura 2000-gebied) en daar is jacht op wild, zoals het konijn, niet toegestaan.

Overtreding

Het ministerie gaf begin 2014 aan dat het inderdaad een overtreding van de Flora- en faunawet betrof, maar dat SBB, de eigenaar van dit gebied, binnen enkele maanden een ontheffing zou aanvragen voor het bestrijden van deze dieren. Volgens SBB was er namelijk weliswaar geen sprake van landbouwschade, maar wel van schade aan de infrastructuur en aan de fundering van zomerhuisjes. Op basis hiervan besloot het ministerie om tot die tijd het illegale afschot te gedogen. Daar heeft De Faunabescherming bezwaar tegen gemaakt. In de beslissing op bezwaar stelde het ministerie opeens dat er toch geen sprake was van een overtreding, aangezien konijnen ook in een Natura 2000-gebied mogen worden bestreden op grond van de landelijke vrijstelling. In deze vrijstelling is bepaald dat grondgebruikers in heel Nederland toestemming hebben gekregen om konijnen gedurende het gehele jaar te (laten) bestrijden ter voorkoming van landbouwschade of schade aan vee.

Geen landbouwschade

Tegen deze beslissing is De Faunabescherming in beroep gegaan bij de Rechtbank Amsterdam en heeft tevens gevraagd om een voorlopige voorziening, zodat het illegale afschot per direct zou worden stopgezet. Daarbij wees De Faunabescherming erop dat er volgens SBB zelf in dit gebied geen sprake is van landbouwschade of schade aan vee, zodat geen gebruik kan worden gemaakt van de vrijstelling. In de aanloop naar de zitting bij de rechtbank ontving De Faunabescherming opeens een aantal verklaringen van grondgebruikers, waaruit de landbouwschade zou blijken. Het betrof door de jagersclub voorgedrukte formulieren, waarop letterlijk staat: ‘Ondergetekende verzoekt tot schadebestrijding en/of beheer van duinkonijnen – populaties – op Terschelling ter beperking en het voorkomen van te verwachten schade.’ Al deze formulieren waren half juli 2014 getekend. Op geen enkele manier was hierbij zelfs maar aangegeven over wat voor ‘schade’ het dan zou gaan, laat staan dat hiermee was aangetoond dat de situatie, sinds de verklaring van SBB dat er geen sprake was van landbouwschade, was veranderd. Het was dus overduidelijk dat de jagers de jachtgezinde grondgebruikers had gevraagd deze verklaring te ondertekenen om ten onrechte gebruik te kunnen maken van de vrijstelling, terwijl zij in feite gewoon voor hun plezier aan het jagen zijn. Dat het gaat om plezierjacht op dit eiland blijkt ook uit een recent artikel in de Nederlandse Jager getiteld ‘Het eilandgevoel’. Daarin staat de volgende passage: ‘Gelukkig staat Staatsbosbeheer bestrijding van verwilderde katten toe, met als gevolg dat wij hier een gezonde konijnenstand hebben. Daar wordt door de Terschellinger jagers bescheiden uit geoogst. Op jaarbasis worden er vier- tot vijfhonderd konijnen geschoten, terwijl de stand op vele tienduizenden exemplaren wordt geschat. Bijlsma van de WBE Terschelling: “Dat stelt dus helemaal niks voor”.’

Noodzaak niet aangetoond

Tijdens de zitting heeft De Faunabescherming er nog op gewezen dat de plaatsing van het konijn op de vrijstellingslijst geen algemene onvoorwaardelijke vrijstelling betekent. Het gaat nog steeds om een in principe beschermde diersoort. In de toelichting op de wet staat dat de grondgebruiker pas van de vrijstelling gebruik mag maken als ingrijpen noodzakelijk is om belangrijke schade te voorkomen. ‘De grondgebruiker zal dus steeds nut en noodzaak van ingrijpen moeten beoordelen.’

Vogelvrij

Op 25 november ontving De Faunabescherming de uitspraak van de rechtbank haar beroep is afgewezen. De rechter is tot de conclusie gekomen dat het konijn op de landelijke vrijstellingslijst is gezet omdat deze diersoort in het hele land belangrijke schade aanricht en constateert dat er geen andere maatregelen beschikbaar zijn om deze schade te voorkomen dan het doden van deze dieren. Hoewel de toelichting op de wet suggereert dat de grondgebruiker wel degelijk moet beoordelen of het doden noodzakelijk is en effectief, meent de rechter dat SBB dat niet meer hoeft te doen. Door plaatsing op de vrijstellingslijst is deze beoordeling al gemaakt!

Dit alles betekent dat het konijn weliswaar op papier behoort tot de beschermde diersoorten, maar in de praktijk is dit dier volledig vogelvrij verklaard, zelfs in de natuurgebieden.

Gerelateerd bericht: www.faunabescherming.nl/2014/01/23/staatsbosbeheer-verbiedt-doden-konijnen-terschelling/

Gepost in Juridische zaken, Plezierjacht, Populatiebeheer | Tags , , ,