Toestemming afschieten damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen onbegrijpelijk

Na een beslissing van de Amsterdamse politiek heeft nu de provincie Noord-Holland het Faunabeheerplan voor damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) dat door de Faunabeheereenheid is opgesteld, goedgekeurd. In dit plan vraagt de Faunabeheereenheid onder andere om in de AWD een groot aantal damherten te mogen doodschieten. Lees verder

Geplaatst in Natuur en milieu, Plezierjacht, Politiek en wetgeving | Getagged ,

Onzinnige jacht in natuurgebied Eempolders

De Eempolders, ruwweg het weidegebied tussen Amersfoort en Huizen, vormen van oudsher een heel belangrijk gebied voor weidevogels, ganzen en zwanen. ’s Winters is het van het grootste belang voor de sterk bedreigde Kleine zwaan. Velen zullen de grote groepen vanuit hun auto op de snelweg A2 gezien hebben. Lees verder

Geplaatst in Misstanden jacht, Plezierjacht | Getagged , , , ,

klacht tegen jagers

Geachte heer / mevrouw,

Bij deze wil ik een klacht indienen tegen jagers ( 5 personen ) die aan het oefenen waren met jonge honden ( die totaal niet luisterden ) . Ze hadden konijnen/hazen bij om te oefenen. 1ste haas werd geschoten door een blinde jager die 2X waardeloos schoot.

Lees verder

Geplaatst in Misstanden jacht, Nieuws

Actie tegen de Hubertusviering schiet jagers in het verkeerde keelgat

rk kerk sanctioneert bloedige praktijkenDeze actie vond plaats bij de Sint Joachimkerk in de Moer bij Loon op Zand.

Jaarlijks worden rond deze tijd van het jaar, begin november, Hubertusmissen georganiseerd in veel Rooms-Katholieke kerken. Dit tot grote verontwaardiging van velen die tegen deze vieringen zijn omdat hierbij de plezierjacht/hobbyjacht in de katholieke kerk wordt verheerlijkt. Daarbij worden de jagers en hun jachthonden gezegend door de pastoor in de hoop op een goede jachtbuit. Lees verder

Geplaatst in Acties, Kerk, Nieuws, Plezierjacht

Argus 2015 2, oktober 2015

Argus 2015_2,oktober 2015

Argus 2015_2,oktober 2015

De nieuwe Argus is uit!

In dit nummer aandacht voor de nieuwe Wet natuurbescherming. Daarnaast een filosofische beschouwing over het recht van dieren om niet te worden gedood. Dit naar aanleiding van het onzalige plan om in de Amsterdamse Waterleidingduinen duizenden damherten af te schieten. Vandaar een mooie omslagfoto van een damhert met jong.  Lees verder

Geplaatst in Argus, Columns, Dierenwelzijn, Nieuws

Bescherming vos is papieren tijger

De dieren bejagen, nee toch?

foto: Irma Kok

Provincie en rechterlijke macht faciliteren de jachtlobby tegen de adviezen van deskundigen in. Een bericht over een uitspraak van de Raad van State d.d. 14 oktober 2015 over het ‘s nachts schieten van vossen in de provincie Noord-Holland. Lees verder

Geplaatst in Juridische zaken, Nieuws, Plezierjacht, Populatiebeheer, Provincies | Getagged ,

Opening jachtseizoen zwarte dag voor in het wild levende dieren

Stop hobbyjachtRedenen om 15 oktober te “vieren” als de opening van het jachtseizoen zijn er niet. De natuur in ons land heeft jacht en jagers niet nodig.

Veel aandacht voor de zogenaamde opening van het jachtseizoen, deze week. Zogenaamd, omdat er het gehele jaar op grote schaal op dieren geschoten wordt in dit land. De term “jacht” slaat volgens de wet alleen op de vijf diersoorten, waarop in het “geopende seizoen” ongebreideld geschoten mag worden. Lees verder

Geplaatst in Misstanden jacht, Nieuws

AnimalRights redt ganzen

Ganzenafschot Hoekse Waard

foto: Task Force Jachtmisstanden

Een zusterorganisatie van ons, Animal Rights, heeft op zaterdag 3 oktober met succes een aantal ganzen behoed voor een vroegtijdige dood. Lees verder

Geplaatst in Acties, Dierenwelzijn, Misstanden jacht, Nieuws, Plezierjacht, Populatiebeheer

Damherten Amsterdamse Waterleidingduinen geofferd

Auteur: Harm Niesen

De Raad van de gemeente Amsterdam heeft ingestemd met het voorstel van wethouder Kock (D66) om de damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen “actief” te gaan beheren. In gewoon Nederlands: om een paar duizend gezonde damherten te gaan afschieten.

Problemen opgelost door raster

Wordt dit een zeldzaam schouwspel in de AWD?

Wordt dit een zeldzaam schouwspel in de AWD?

Jarenlang heeft de Raad afschot tegengehouden, omdat er van een onoplosbaar groot probleem met de damherten absoluut geen sprake was. De klachten betroffen gevaar voor het verkeer en schade aan bollen bij Noordwijkerhout en in de tuinen van de Zandvoorters. Door een raster zijn deze problemen 2 jaar geleden al definitief opgelost. Aan de westelijke kant van het gebied, bij het strand dus, is het raster laag en kunnen de herten in principe de duinen nog verlaten. Maar op het strand en de smalle strook langs het fietspad aldaar hebben ze weinig te zoeken. De klachten, die ook nu door sommige Zandvoorters nog geuit worden, zijn eenvoudig op te lossen door het raster in de omgeving van de Zandvoortse zeereep alsnog te verhogen. Lees verder

Geplaatst in Natuur en milieu, Politiek en wetgeving, Populatiebeheer | Getagged , ,

Vogelvrijverklaring ganzen in Overijssel iets teruggedraaid

Brandganzen

Brandganzen

De provincie Overijssel heeft eind 2014 ontheffing verleend om grauwe ganzen, kolganzen en brandganzen zowel in de zomerperiode als in de winterperiode te doden. Deze ontheffing is naar aanleiding van door ons en Vogelbescherming ingediende bezwaren begin dit jaar aangepast. De rechter in Zwolle heeft in een recente uitspraak bepaald dat deze aangepaste ontheffing voor een veel te ruim gebied is verleend. Lees verder

Geplaatst in Juridische zaken, Landbouwschade, Nieuws, Populatiebeheer, Successen | Getagged ,