Rode gevaar van Boxmeer

Volgens de gemeente Boxmeer, zijn vossen de baas in de Maasbroeksche Blokken

Volgens de gemeente Boxmeer, zijn vossen de baas in de Maasbroeksche Blokken

Vijf vraatzuchtige vossen de baas in Boxmeer: gemeente schakelt jagers in’, kopt Omroep Brabant op 28 augustus. In nieuwbouwwijk de Maasbroeksche Blokken houden zich volgens de gemeente ‘te veel’ vossen op. De ecologische zone van de buitenwijk is zo te horen een knekelveld: ‘Aangevreten kadavers van hazen, konijnen, patrijzen, fazanten en andere vogelsoorten maken duidelijk dat er te veel vossen in een te klein gebied zijn.’ Onverzadigbaar, die vossen!

De gemeente weet het zeker: er zitten vijf vossen in het gebied en dat is natuurlijk veel te veel. Volgens de gemeente is er ook een ‘normaal’ niveau, te weten een of twee vossen op honderd hectare. Wie het ‘normaal’ vaststelt en of dat enige basis vindt in omgevingsfactoren die een populatie bepalen, het bericht meldt het niet.

Bekenden

Het bericht meldt wel dat de gemeente ‘bekenden’ heeft ingeschakeld ‘die vaker klusjes voor de gemeente hebben gedaan’. Bekende plezierjagers. Dat maakt meteen duidelijk waar de informatie over wat ‘normaal’ is, vandaan komt. Van de plaatselijke club plezierjagers, de wbe. Deze ‘mannetjes van de gemeente’ trekken binnenkort de ecologisch zone van de nieuwbouwwijk in om het grote rode gevaar uit de weg te ruimen.

Balans

Het bericht geeft geen enkele onderbouwing. Schade aan de natuur? Werkelijk? Eerst plempt de gemeente een tussen landbouwgebieden geklemd stuk groen vol met woningen, appartementen en kantoren en dan noem je het een ecologische zone? Of is het omdat hazen, konijnen, patrijzen, fazanten nu net de soorten zijn waar ook de ‘bekenden’ van de gemeente graag op jagen? En als de gemeente serieus een natuurlijke ‘balans’ wil, dan laat ze de vossen met rust. Met het geweer is nog nooit een probleem opgelost. Integendeel. Vossen werpen meer jongen als ze bejaagd worden en als menselijke jagers de gebieden waar ze zich ophouden leegschieten. Ja, dan moeten ze wel verhuizen naar een ‘ecologische zone.’

Pseudojournalistiek

Het besluit van de gemeente Boxmeer kan niet anders geïnterpreteerd worden, dan dat de gemeente haar ‘bekende mannetjes’ een pleziertje gunt om effe wat vossen dood te schieten. En Omroep Brabant: Zeker geen tijd gehad om een paar kritische kanttekeningen te plaatsen? Gesubsidieerd door de gemeente wellicht?

 

Gepost in Plezierjacht, Populatiebeheer | Tags ,

Vreedzaam protest tegen ganzenjacht

Vreedzame tocht van rouw en hoop

Stop de Ganzenmoord kan het niet meer aanzien. ‘Op dit moment wordt er bijna elke dag in de Hoeksche Waard op ganzen geschoten’, zegt Riëlle van Duin van de actiegroep. ‘De jagers lokken de ganzen met lokfluitjes en lokganzen. Zij lokken dus ganzen die alleen willen overvliegen naar het jachtveld en schieten ze uit de lucht op het moment dat ze willen landen.’ Om hun afschuw over de ganzenslachtingen te uiten, organiseert Stop de Ganzenmoord op zaterdag 6 september een vreedzame demonstratie.

‘Jagers schieten ganzenfamilies uit elkaar, de paniek breekt uit en aangeschoten ganzen vliegen door om later alsnog een uiterst pijnlijke dood te sterven’, weet Van Duin uit de praktijk. ‘Er zijn veel klachten van inwoners die het beu zijn om elke dag geconfronteerd te worden met mannen in camouflagekleding, die verscholen in hooibergen, hun barbaarse hobby uitvoeren’, vertelt Van Duin. ‘Maar het mág gewoon van de provincie. Die ganzen brengen immers schade toe aan de landbouwgewassen beweren de boeren, en ze zijn verder ook nog eens “levensgevaarlijk”.’

Vreedzaam protest

Van Duin: ‘We organiseren een tocht waarbij we in stilte over een mooie dijk wandelen met aan de ene kant het natuurgebied waar de ganzen vandaan komen en aan de andere kant de velden waar de jagers verstopt liggen om ze af te schieten. We willen er een vreedzaam, mooi en waardig protest van maken waar zo veel mogelijk mensen en organisaties aan meedoen. Een tocht van rouw en hoop.’

De Faunabescherming steunt deze actie van harte en nodigt faunabeschermers uit om op 6 september naar de Hoeksche Waard te komen en mee te lopen voor de ganzen en tegen de ganzenjacht.

Bekijk het filmpje en deel de oproep met zo veel mogelijk mensen! Of als je de link wilt verspreiden: http://youtu.be/pystwlM-mGE

 

Gerelateerde artikelen:

Gepost in Acties, Plezierjacht | Tags , ,

Katertje beschoten met jachtgeweer

Het beschoten katje op de behandeltafel. (Foto: Dierenkliniek Enschedesestraat)

Het beschoten katje op de behandeltafel. (Foto: Dierenkliniek Enschedesestraat)

De Faunabescherming ontving dinsdag een wel heel nare melding uit Hengelo:

‘Wij kregen op de dierenkliniek Enschedesestraat gisteren een jong katertje binnen dat met een jachtgeweer van dichtbij was beschoten. Zijn linkerpoot was er totaal afgeschoten, zijn testikels waren aan puin en zijn staart zat vol hagelkorrels en gaatjes. Het arme dier heeft daar dus minstens vijf dagen mee rondgelopen. De jager in kwestie kon dus ook nog niet richten. Stoere kerels, een onschuldig kitten invalide schieten.’ De dierenarts heeft zijn pootje geamputeerd en het beestje gaat het waarschijnlijk halen.

Het volledige bericht is te vinden op de site van Tubantia of kijk op de facebookpagina van de dierenkliniek.

Gerelateerd artikel: ‘Verbod op afschieten van (zwerf)katten – of toch niet?

Gepost in Dierenwelzijn, Misstanden jacht

Klein natuurterrein Wijchen speeltuin jagers

De Balgoijsewetering in Wijchen-Zuid, tussen de wegen Drutenseweg en Balgoijseweg is het speelveld van jagers. Frequente jachtpartijen vinden daar plaats, soms dagen achter elkaar. Setjes elektronische lokduiven, tentjes, van alles wordt ingezet om bij deze sadistische hobby te helpen. Het stukje land grenst vlak aan de bebouwde kom. Twee hoogzitten staan op het gebied van Staatsbosbeheer, een strook net erachter die ook gebruikt wordt door dezelfde heren. Dit is een smalle strook, een belangrijke doorgang voor o.a. de das. Buizerds verblijven er dichtbij en delen dit jachtterrein. Een buizerd cirkelde over de velden tijdens de jachtpartij op duiven. Ondanks dat het een smalle en belangrijke strook is, wordt hij toch regelmatig verstoord door geweerschoten. Dat het natuurlijke evenwicht hiermee uit balans wordt gebracht kan de “heren” jagers natuurlijk niets schelen.

Gepost in Misstanden jacht, Nieuws | Tags , ,

Jager zoekt prooi

"Het genot van de jacht"

‘Schadebestrijding’ in de praktijk.

Dat jacht niets met schadebestrijding te maken heeft en alles met plezier in het doden, blijkt wel uit een bericht dat ‘Hajo’ achterliet op een forum van melkveehouders:

“Beste prikkebord gebruikers. Ik werk niet in jullie sector maar heb in het nabije verleden nauw samengewerkt als jachtopzichter met tal van jullie collega’s. Jagen is meer dan oogsten uit de natuur. Het is oog hebben voor alle belangen die op met name jullie gronden rusten. Ongestoorde teelt van gewassen met de daarbij behorende schade bestrijding van diersoorten die in sommige gevallen een kwelgeest zijn voor de grondgebruiker. Denk hierbij aan Ganzen duiven en bijv. kraaien in de mais of op de kuil.
Als gepassioneerd jager, 25jaar hier beroepshalve bij betrokken geweest, probeerde ik iedere kraai te slim af te zijn.
Na een carriere swich en een relatief rustige periode met jagen ben ik op zoek naar jachtmogelijkheden in Nederland. Het liefst zou ik een eigen jachtveld van minimaal 40 ha willen huren en beheren. Of de mogelijkheid krijgen om binnen de wettelijke kaders de schade bestrijding op jullie grond te kunnen uitvoeren. Het lastige is, dat e.e.a je moet worden gegund. Maar hoe gun je iemand iets die je niet kent. Ik sta dan ook open voor ieder initiatief van jullie kant om elkaar de hand te schudden en om het vertrouwen van u te winnen.”

De 52-jarige jager is graag bereid om de melkveehouders te betalen om zijn ‘schadebestrijding’ uit te voeren.

Bron: http://melkveehouders.nieuwsgrazer.nl/topic/69670/

Gepost in Landbouwschade, Plezierjacht | Tags ,

Schadebestrijding met geweer werkt niet

De provincie Noord-Holland staat hazenjacht in zoogtijd toe. (Foto: Harm Niesen)

De provincie Noord-Holland staat hazenjacht in zoogtijd toe. (Foto: Harm Niesen)

In ‘Wildschade veel groter dan gemeld’ in het Noordhollands Dagblad van 5 augustus klaagt boer (én jager) Siem Appel over De Faunabescherming. En dan in het bijzonder over de kritiek dat de provincie Noord-Holland jagen ook buiten het jachtseizoen toestaat, zodat sommige soorten in de praktijk jaarrond gedood mogen worden.

Appel legt een relatie tussen wildschade en de noodzaak tot jagen. Deze relatie bestaat niet. Jacht leidt niet tot kleinere populaties en is bewezen ineffectief. Dat jacht niet werkt blijkt impliciet ook uit het stuk. In 2011 verscheen een bijna identiek artikel in dezelfde krant. Sterker nog, met hetzelfde citaat in de lead: ‘Wat in het Faunabeheerplan wordt gemeld als schade is slechts het topje van de ijsberg.’ Appel klaagt over het Faunafonds en dat de werkelijke wildschade veel groter is dan in de Faunabeheerplannen staat. Vreemd, want boeren (Appel is van LTO Noord-Holland) en jagers zijn de belangrijkste partijen bij het opstellen van deze plannen (De Faunabescherming heeft hier geen enkele invloed op). Vervolgens legt hij de schuld bij De Faunabescherming: ‘Ik vind dat de Faunabescherming makkelijk oordeelt over een ander zijn portemonnee.’

Vergoeding schade

Onterecht. De Faunabescherming vindt juist dat schade aan waardevolle gewassen vergoed moet worden, en wel zonder dat er eerst geschoten moet worden (zoals een voorwaarde voor vergoeding uit het Faunafonds luidt). Maar De Faunabescherming vindt ook dat agrariërs een eigen verantwoordelijkheid hebben om hun gewassen te beschermen tegen wildschade. Klagen is gemakkelijk want klagen levert geld op. Het bewijzen van wildschade is blijkbaar moeilijker, anders zouden de ‘werkelijke’ cijfers van LTO Noord-Holland in de Faunabeheerplannen vermeld staan.

Plezierjacht

De bezwaren van De Faunabescherming zijn gericht tegen de ontheffingen voor het doden van hazen en wilde eenden. Appel noemt in zijn stuk één voorbeeld van schade door ganzen, en grijpt de bezwaarschriften alleen aan om te kunnen klagen over het Faunafonds. Hij wil in dit seizoen niet eens hazen schieten omdat dat dat hem geen geld oplevert: ‘De tijd dat wij graag hazen schieten is tussen 15 oktober en eind december. Dan kun je ze ook goed kwijt. Want er mag dan weerstand zijn tegen het afschieten, de mensen willen wel graag hazen en wilde eenden eten. Over de afname hebben we niet te klagen.’ Geen jacht tegen wildschade dus, maar voor het geld en voor het plezier.

 

Gerelateerde artikelen:

http://www.faunabescherming.nl/2014/06/26/lukraak-wilde-eenden-schieten/

http://www.faunabescherming.nl/2014/06/18/hazen-noord-holland-vogelvrij/

http://www.faunabescherming.nl/2014/06/15/column-vijand-of-melkkoe/

Gepost in Landbouwschade, Plezierjacht | Tags , ,

Dijksma laat zich inpakken door jagerspropaganda

Marianne Thieme heeft in een initiatiefnota staatssecretaris Dijksma gevraagd de jacht in Nederland af te schaffen. Jacht veroorzaakt veel dierenleed, is zeer schadelijk en verstorend voor al het dierenleven en is niet nodig, omdat er voor beheer en schadebestrijding betere alternatieven beschikbaar zijn. Nou, daar denkt deze staatssecretaris van de PvdA heel anders over. In haar antwoord zegt zij weliswaar dat jacht een maatschappelijk doel moet dienen en dat er in de toekomst niet meer zomaar en ongelimiteerd geschoten zou moeten worden op wilde eend, houtduif, fazant, konijn en haas, maar in werkelijkheid zal er met de nieuwe wet niets veranderen. Lees verder

Gepost in Nieuws, Plezierjacht, Politiek en wetgeving, Populatiebeheer

Jagers jagen uitsluitend voor hun plezier

Paul Smit springt in zijn artikel ‘Jagers niet blij met tendentieuze berichtgeving’ van 28 juni op de bres voor de Nederlandse jagers. Dit naar aanleiding van het artikel ‘Eend, ree en zwanen het haasje’ van 25 juni in het Noord-Hollands Dagblad over de bezwaren die De Faunabescherming bij de provincies indiende tegen het voor vijf jaar mogelijk maken van het schieten van ree en knobbelzwaan en de jacht op wilde eend en haas buiten het reguliere jachtseizoen om. Lees verder

Gepost in Plezierjacht | Tags , , ,

E-mail actie Provincie Zuid-Holland

Actiegroep Stop de ganzenmoord heeft een voorbeeldbrief opgesteld waarmee bezorgde burgers kunnen protesteren tegen het voorgestelde ontheffingenbeleid van de Provincie Zuid-Holland. U kunt de brief aanpassen aan uw persoonlijke standpunten en sturen naar één of meer van de statenleden. Een lijst van e-mail adressen van de Zuid-Hollandse statenleden is ook bijgevoegd. De Faunabescherming ondersteunt deze actie en heeft beide documenten op de website geplaatst.

Voorbeeldbrief
Lijst e-mail adressen statenleden

Gepost in Acties, Nieuws, Politiek en wetgeving

Lukraak wilde eenden schieten

Wilde eenden zijn in Noord-Holland hun leven niet meer zeker. Jagers mogen van de provincie voortaan ook buiten het reguliere jachtseizoen op hen jagen. In de praktijk betekent dit dat de wilde eend zonder goede reden jaarrond doodgeschoten mag worden. Dat is onwettelijk, daarom heeft De Faunabescherming bezwaar ingediend tegen deze ontheffing. Lees verder

Gepost in Landbouwschade, Plezierjacht, Politiek en wetgeving | Tags ,