Zwijnerij in Limburg

Klik voor een vergrotingEr is veel ophef ontstaan over de wilde zwijntjes, die, nadat ze in de Willemsvaart terecht waren gekomen, gered werden door de brandweer. Daarna werden ze zonder pardon doodgeschoten door een zich jachtopziener noemende schertsfiguur.

Dit voorval heeft een storm van verontwaardiging doen opsteken. Uiteraard delen wij die gevoelens, maar eerlijkheidshalve moet worden vastgesteld dat dit in Nederland normaal is. Een wild zwijn – elk wild zwijn – heeft elk jaar 70% of meer kans om te worden afgeschoten. In de gebieden waar wel zwijnen mogen leven tenminste, daarbuiten is het 100%, de zogenaamde ‘nulstand’.

Dat de genoemde jachtopziener ze op dat moment doodschoot was overigens wel illegaal, want het was op zondag… geen probleem als het maandag was geweest. Verder zijn er nog veel onbeantwoorde vragen, zoals wie deze man erbij heeft gehaald en wie er verdient aan het vlees van deze dieren.

Hopelijk drukt dit voorval de bevolking van Nederland weer even met de neus op de volkomen verziekte situatie rond de wilde dieren. Die zijn letterlijk met huid en haar overgeleverd aan mensen die een kick krijgen van dieren doden. De jagers worden daarbij van harte gesteund door de boeren die ongestoord onze leefomgeving willen verpesten zonder daarbij rekening te hoeven houden met de natuur. En ook de natuurbeherende organisaties hadden nooit problemen met jacht in de ‘rustgebieden voor het wild’, hoewel op dit gebied een voorzichtige kentering valt waar te nemen.

Dierenbeschermers, natuurliefhebbers, omwonenden en recreanten kunnen alleen maar knarsetandend toezien hoe de wilde dieren worden uitgemoord, ze hebben er niets over te vertellen. Kapitaalkrachtige lobbyorganisaties van jagers en boeren hebben een bepalende invloed op het wild’beheer’ en zijn vertegenwoordigd in alle lagen van de overheid. Dit geldt niet voor De Faunabescherming of andere organisaties die opkomen voor de belangen van in het wild levende dieren.

Alleen als het hele systeem wordt veranderd hebben wilde dieren weer een schijn van kans. Maar hoe voorspelbaar: de nieuwe natuurwet laat ook in dit opzicht alles bij het oude.

Een van de vele reacties die wij ontvingen:
Ik wil donateur worden. De directe aanleiding is het incident vandaag met de zwijnen die zijn doodgeschoten door een jachtopzichter, na eerst door de brandweer gered te zijn. Het kan zo niet langer in Nederland met die stompzinnige regelgeving, die hongerige jagers en die respectloze mentaliteit.

Gepost in Misstanden jacht, Nieuws, Politiek en wetgeving

Heer in de natuur?

 

FB_jachtstickers_NatuurschadePropaganda is de kunst om een ander te laten geloven wat je zelf niet gelooft. (Van Dale)

Een typisch staaltje propaganda in het Noordhollands Dagblad, dat jagers, waaronder Teun Blokker, aan het woord laat in ‘Heer in de natuur’. 

‘Als er ganzenoverlast is, ga je dus niet ook andere soorten schieten. Het moet wel duidelijk schadebestrijding zijn.’

Schadebestrijding? Boeren en jagers weten heel goed – en geven dat ook toe – dat er door afschieten geen dier minder komt. Schadebestrijding is dan ook niet meer dan een doorzichtige smoes, zodat jagers hun hobby kunnen blijven beoefenen en boeren kunnen blijven geloven in de illusie dat een dood dier niet meer kan eten.

‘Hij is gisteravond nog op jacht geweest. Een boer liet weten dat er veel konijnen onder zijn pioenen liepen. Dan schiet jager Teun Blokker, voorzitter van de Wild Beheer Eenheid Noorder-Koggenland, drie konijnen, terwijl er misschien tien lopen.’

Blokker weet maar al te goed dat hij met het schieten van een deel van de konijnen de groei in de populatie houdt en zelfs helpt de vruchtbaarheid te verhogen. Hij zorgt er dus voor dat de boer steeds meer konijnen ‘onder zijn pioenen’ kan verwachten en hij konijnen kan blijven schieten: ‘een konijnenstoofpot is bijzonder lekker, hoor’.  Als de boer echt last heeft van konijnen in zijn pioenen, kan hij in plaats van Blokker bellen beter investeren in een goed raster.

‘De boer wil zijn producten beschermen, dus schakelt hij jagers in om het wild te verdrijven.’

Jagers verjagen geen wild, ze doden wild. Zolang er voedsel is, blijven de dieren komen. Zelfs al zouden ze wild VERjagen, dan zorgt dit alleen voor een verschuiving van het probleem. Daarbij verbruiken verjaagde dieren meer energie, waardoor ze meer voedsel nodig hebben dan dieren die je niet verjaagt.

Klagen

En de boeren? Ondanks al hun geklaag zijn het allerminst onschuldige slachtoffers. Zij verdienen eraan als ze jagers op hun land laten. Het kan zomaar honderden euro’s per dag opbrengen als ze jagers toelaten op een al geoogst (dus op dat moment waardeloos) veld op ganzen te schieten. Daarbij vergoedt het Faunafonds alleen schade, als er geschoten is. Een pervers systeem, dat in stand wordt gehouden door boeren en jagers. En door dit soort artikelen, die voortdurend in de media verschijnen.

PS

Blokkers opmerkingen ‘Wij schieten niet alles af. Juist niet. Ik zie ook graag een haas lopen’ en ‘Het is een kwestie van rekening houden met elkaar’, klinken opeens toch heel anders wetende dat hij in 2008 – gewoon omdat hij er zin in had – een huiskat doodschoot en wegsmeet in het kreupelhout.

 

Gepost in Plezierjacht | Tags , ,

Veel belangstelling tocht Stop de Ganzenmoord

Tientallen mensen liepen zaterdagochtend mee in een vreedzame tocht in de Hoeksche Waard tegen het zinloos afschot van ganzen. De tocht van ‘rouw en hoop’ was georganiseerd door ‘Stop de Ganzenmoord’ om aan te geven dat steeds meer mensen de massale doding van ganzen in Nederland meer dan zat zijn. Elk jaar worden tienduizenden beschermde ganzen afgeschoten, terwijl onderzoek uitwijst dat de populaties hierdoor niet kleiner worden.

De tocht voerde over een dijkje dat symbool staat voor de absurde praktijk van de ganzenjacht: aan de ene kant de Oeverlanden, een waterrijk natuurgebied waar ganzen slapen en rusten, even verder de fourageergronden van het Oude Land en ertussen de al geoogste velden waar de jagers liggen, met hun lokfluiten en lokganzen. Een inwoonster van het gebied vertelde over de martelgang die de dieren doormaken voordat ze dood zijn: ‘Eerst worden ze aangeschoten met hagel. Dit is meestal niet dodelijk. Daarna worden ze gegrepen door een jachthond en naar de jager gesleept. Die slingert het dier nog een paar keer rond aan zijn nek, waarna ze soms nog steeds niet dood zijn; veel vogels spartelen na deze lijdensweg nog na op de grond.’

Veel belangstelling

Naast de tientallen deelnemers was voorafgaand aan de tocht ook belangstelling van een aantal plaatselijke agrariërs en jagers. De meeste hielden de activiteiten vanaf de zijlijn in de gaten, maar één agrariër ging midden in de groep met de actievoerders in gesprek. Organisator Riëlle van Duin zei hierover: ‘Ik waardeer het dat deze meneer met ons in gesprek gaat, ondanks dat het een lastige discussie is. We begrijpen dat een aantal agrariërs last heeft van ganzen, maar zo lang zij niet willen inzien dat een deel van de oorzaak bij henzelf ligt vanwege het lekkere ganzenvoedsel dat ze verbouwen, zullen we in Nederland nooit tot een oplossing komen. De agrariërs zullen schade blijven houden, want ook deze mijnheer gaf aan dat hij ondanks het massale afschot niet minder schade aan zijn gewassen heeft. Zelfs plaatselijke jager én agrariër Melissant gaf onlangs in een interview aan dat afschot niet helpt. Daar zijn we het dus blijkbaar over eens. Wat ons betreft stopt dit zinloze afschot dan ook zo snel mogelijk.’

Vogelvrij

Riëlle van Duin van Stop de Ganzenmoord vertelt: ‘Nederland is van oudsher een ganzenland en herbergt internationaal gezien bijzondere en waardevolle populaties. Door wijzigingen in de landschapsstructuur en de toename van eiwitrijke productiepercelen is de populatie in Nederland gegroeid. Agrariërs vinden dat zij te veel schade en overlast ondervinden. Zij vragen via de Faunabeheereenheden ontheffingen aan op de wet die de ganzen beschermd om ze te mogen doden. De provincie geeft daarbij tegenwoordig niet alleen toestemming om ganzen te doden die op dat moment schade aan gewassen toebrengen, maar om zo veel mogelijk ganzen te doden, dus ook als ze alleen maar overvliegen.’

Onbeperkt ganzen vangen

Eerder dit jaar ging de provincie Zuid-Holland nog een stap verder door de Faunabeheereenheid in de ruiperiode toestemming te verlenen om op plekken waar gebruik van een geweer niet mogelijk is, onbeperkt ganzen te vangen, te vervoeren en te doden door middel van het omdraaien van de nek. Het gaat onder meer om de grauwe gans, de kolgans, de brandgans en de Canadese gans. Deze toestemming geldt ook voor de natuurgebieden in Zuid-Holland. Dit betekent dat jagers de natuurgebieden in mogen gaan om ganzen te vangen, ze mee te nemen en op een andere locatie te doden. ‘Dit kun je toch geen schadebestrijding meer noemen’, aldus Van Duin.

Massale vergassing

Stop de Ganzenmoord denkt dat met deze ontheffing aangestuurd wordt op massale vergassing van de ganzen. Uit diverse wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat het doden van ganzen geen duurzame oplossing vormt. Je zult er tot in het oneindige mee door moeten gaan. Van Duin: ‘Eigenlijk is het onbegrijpelijk dat totaal niet gekeken wordt naar diervriendelijke oplossingen, terwijl door innovatie steeds meer mogelijk is. Het aanbod van voedsel en de inrichting van het landschap bepaalt de grootte van de populatie. Het zijn communicerende vaten: hoe meer voedsel en geschikte nestgelegenheden, hoe meer ganzen. Als je daar niets aan wilt doen, zal je de aanwezigheid van ganzen moeten accepteren. Dat is het moeilijke, maar echte verhaal.’

 

Gepost in Acties, Plezierjacht, Populatiebeheer | Tags , ,

Rode gevaar van Boxmeer

Volgens de gemeente Boxmeer, zijn vossen de baas in de Maasbroeksche Blokken

Volgens de gemeente Boxmeer, zijn vossen de baas in de Maasbroeksche Blokken

Vijf vraatzuchtige vossen de baas in Boxmeer: gemeente schakelt jagers in’, kopt Omroep Brabant op 28 augustus. In nieuwbouwwijk de Maasbroeksche Blokken houden zich volgens de gemeente ‘te veel’ vossen op. De ecologische zone van de buitenwijk is zo te horen een knekelveld: ‘Aangevreten kadavers van hazen, konijnen, patrijzen, fazanten en andere vogelsoorten maken duidelijk dat er te veel vossen in een te klein gebied zijn.’ Onverzadigbaar, die vossen!

De gemeente weet het zeker: er zitten vijf vossen in het gebied en dat is natuurlijk veel te veel. Volgens de gemeente is er ook een ‘normaal’ niveau, te weten een of twee vossen op honderd hectare. Wie het ‘normaal’ vaststelt en of dat enige basis vindt in omgevingsfactoren die een populatie bepalen, het bericht meldt het niet.

Bekenden

Het bericht meldt wel dat de gemeente ‘bekenden’ heeft ingeschakeld ‘die vaker klusjes voor de gemeente hebben gedaan’. Bekende plezierjagers. Dat maakt meteen duidelijk waar de informatie over wat ‘normaal’ is, vandaan komt. Van de plaatselijke club plezierjagers, de wbe. Deze ‘mannetjes van de gemeente’ trekken binnenkort de ecologisch zone van de nieuwbouwwijk in om het grote rode gevaar uit de weg te ruimen.

Balans

Het bericht geeft geen enkele onderbouwing. Schade aan de natuur? Werkelijk? Eerst plempt de gemeente een tussen landbouwgebieden geklemd stuk groen vol met woningen, appartementen en kantoren en dan noem je het een ecologische zone? Of is het omdat hazen, konijnen, patrijzen, fazanten nu net de soorten zijn waar ook de ‘bekenden’ van de gemeente graag op jagen? En als de gemeente serieus een natuurlijke ‘balans’ wil, dan laat ze de vossen met rust. Met het geweer is nog nooit een probleem opgelost. Integendeel. Vossen werpen meer jongen als ze bejaagd worden en als menselijke jagers de gebieden waar ze zich ophouden leegschieten. Ja, dan moeten ze wel verhuizen naar een ‘ecologische zone.’

Pseudojournalistiek

Het besluit van de gemeente Boxmeer kan niet anders geïnterpreteerd worden, dan dat de gemeente haar ‘bekende mannetjes’ een pleziertje gunt om effe wat vossen dood te schieten. En Omroep Brabant: Zeker geen tijd gehad om een paar kritische kanttekeningen te plaatsen? Gesubsidieerd door de gemeente wellicht?

 

Gepost in Plezierjacht, Populatiebeheer | Tags ,

Vreedzaam protest tegen ganzenjacht

Vreedzame tocht van rouw en hoop

Stop de Ganzenmoord kan het niet meer aanzien. ‘Op dit moment wordt er bijna elke dag in de Hoeksche Waard op ganzen geschoten’, zegt Riëlle van Duin van de actiegroep. ‘De jagers lokken de ganzen met lokfluitjes en lokganzen. Zij lokken dus ganzen die alleen willen overvliegen naar het jachtveld en schieten ze uit de lucht op het moment dat ze willen landen.’ Om hun afschuw over de ganzenslachtingen te uiten, organiseert Stop de Ganzenmoord op zaterdag 6 september een vreedzame demonstratie.

‘Jagers schieten ganzenfamilies uit elkaar, de paniek breekt uit en aangeschoten ganzen vliegen door om later alsnog een uiterst pijnlijke dood te sterven’, weet Van Duin uit de praktijk. ‘Er zijn veel klachten van inwoners die het beu zijn om elke dag geconfronteerd te worden met mannen in camouflagekleding, die verscholen in hooibergen, hun barbaarse hobby uitvoeren’, vertelt Van Duin. ‘Maar het mág gewoon van de provincie. Die ganzen brengen immers schade toe aan de landbouwgewassen beweren de boeren, en ze zijn verder ook nog eens “levensgevaarlijk”.’

Vreedzaam protest

Van Duin: ‘We organiseren een tocht waarbij we in stilte over een mooie dijk wandelen met aan de ene kant het natuurgebied waar de ganzen vandaan komen en aan de andere kant de velden waar de jagers verstopt liggen om ze af te schieten. We willen er een vreedzaam, mooi en waardig protest van maken waar zo veel mogelijk mensen en organisaties aan meedoen. Een tocht van rouw en hoop.’

De Faunabescherming steunt deze actie van harte en nodigt faunabeschermers uit om op 6 september naar de Hoeksche Waard te komen en mee te lopen voor de ganzen en tegen de ganzenjacht.

Bekijk het filmpje en deel de oproep met zo veel mogelijk mensen! Of als je de link wilt verspreiden: http://youtu.be/pystwlM-mGE

 

Gerelateerde artikelen:

Gepost in Acties, Plezierjacht | Tags , ,

Katertje beschoten met jachtgeweer

Het beschoten katje op de behandeltafel. (Foto: Dierenkliniek Enschedesestraat)

Het beschoten katje op de behandeltafel. (Foto: Dierenkliniek Enschedesestraat)

De Faunabescherming ontving dinsdag een wel heel nare melding uit Hengelo:

‘Wij kregen op de dierenkliniek Enschedesestraat gisteren een jong katertje binnen dat met een jachtgeweer van dichtbij was beschoten. Zijn linkerpoot was er totaal afgeschoten, zijn testikels waren aan puin en zijn staart zat vol hagelkorrels en gaatjes. Het arme dier heeft daar dus minstens vijf dagen mee rondgelopen. De jager in kwestie kon dus ook nog niet richten. Stoere kerels, een onschuldig kitten invalide schieten.’ De dierenarts heeft zijn pootje geamputeerd en het beestje gaat het waarschijnlijk halen.

Het volledige bericht is te vinden op de site van Tubantia of kijk op de facebookpagina van de dierenkliniek.

Gerelateerd artikel: ‘Verbod op afschieten van (zwerf)katten – of toch niet?

Gepost in Dierenwelzijn, Misstanden jacht

Klein natuurterrein Wijchen speeltuin jagers

De Balgoijsewetering in Wijchen-Zuid, tussen de wegen Drutenseweg en Balgoijseweg is het speelveld van jagers. Frequente jachtpartijen vinden daar plaats, soms dagen achter elkaar. Setjes elektronische lokduiven, tentjes, van alles wordt ingezet om bij deze sadistische hobby te helpen. Het stukje land grenst vlak aan de bebouwde kom. Twee hoogzitten staan op het gebied van Staatsbosbeheer, een strook net erachter die ook gebruikt wordt door dezelfde heren. Dit is een smalle strook, een belangrijke doorgang voor o.a. de das. Buizerds verblijven er dichtbij en delen dit jachtterrein. Een buizerd cirkelde over de velden tijdens de jachtpartij op duiven. Ondanks dat het een smalle en belangrijke strook is, wordt hij toch regelmatig verstoord door geweerschoten. Dat het natuurlijke evenwicht hiermee uit balans wordt gebracht kan de “heren” jagers natuurlijk niets schelen.

Gepost in Misstanden jacht, Nieuws | Tags , ,

Jager zoekt prooi

"Het genot van de jacht"

‘Schadebestrijding’ in de praktijk.

Dat jacht niets met schadebestrijding te maken heeft en alles met plezier in het doden, blijkt wel uit een bericht dat ‘Hajo’ achterliet op een forum van melkveehouders:

“Beste prikkebord gebruikers. Ik werk niet in jullie sector maar heb in het nabije verleden nauw samengewerkt als jachtopzichter met tal van jullie collega’s. Jagen is meer dan oogsten uit de natuur. Het is oog hebben voor alle belangen die op met name jullie gronden rusten. Ongestoorde teelt van gewassen met de daarbij behorende schade bestrijding van diersoorten die in sommige gevallen een kwelgeest zijn voor de grondgebruiker. Denk hierbij aan Ganzen duiven en bijv. kraaien in de mais of op de kuil.
Als gepassioneerd jager, 25jaar hier beroepshalve bij betrokken geweest, probeerde ik iedere kraai te slim af te zijn.
Na een carriere swich en een relatief rustige periode met jagen ben ik op zoek naar jachtmogelijkheden in Nederland. Het liefst zou ik een eigen jachtveld van minimaal 40 ha willen huren en beheren. Of de mogelijkheid krijgen om binnen de wettelijke kaders de schade bestrijding op jullie grond te kunnen uitvoeren. Het lastige is, dat e.e.a je moet worden gegund. Maar hoe gun je iemand iets die je niet kent. Ik sta dan ook open voor ieder initiatief van jullie kant om elkaar de hand te schudden en om het vertrouwen van u te winnen.”

De 52-jarige jager is graag bereid om de melkveehouders te betalen om zijn ‘schadebestrijding’ uit te voeren.

Bron: http://melkveehouders.nieuwsgrazer.nl/topic/69670/

Gepost in Landbouwschade, Plezierjacht | Tags ,

Schadebestrijding met geweer werkt niet

De provincie Noord-Holland staat hazenjacht in zoogtijd toe. (Foto: Harm Niesen)

De provincie Noord-Holland staat hazenjacht in zoogtijd toe. (Foto: Harm Niesen)

In ‘Wildschade veel groter dan gemeld’ in het Noordhollands Dagblad van 5 augustus klaagt boer (én jager) Siem Appel over De Faunabescherming. En dan in het bijzonder over de kritiek dat de provincie Noord-Holland jagen ook buiten het jachtseizoen toestaat, zodat sommige soorten in de praktijk jaarrond gedood mogen worden.

Appel legt een relatie tussen wildschade en de noodzaak tot jagen. Deze relatie bestaat niet. Jacht leidt niet tot kleinere populaties en is bewezen ineffectief. Dat jacht niet werkt blijkt impliciet ook uit het stuk. In 2011 verscheen een bijna identiek artikel in dezelfde krant. Sterker nog, met hetzelfde citaat in de lead: ‘Wat in het Faunabeheerplan wordt gemeld als schade is slechts het topje van de ijsberg.’ Appel klaagt over het Faunafonds en dat de werkelijke wildschade veel groter is dan in de Faunabeheerplannen staat. Vreemd, want boeren (Appel is van LTO Noord-Holland) en jagers zijn de belangrijkste partijen bij het opstellen van deze plannen (De Faunabescherming heeft hier geen enkele invloed op). Vervolgens legt hij de schuld bij De Faunabescherming: ‘Ik vind dat de Faunabescherming makkelijk oordeelt over een ander zijn portemonnee.’

Vergoeding schade

Onterecht. De Faunabescherming vindt juist dat schade aan waardevolle gewassen vergoed moet worden, en wel zonder dat er eerst geschoten moet worden (zoals een voorwaarde voor vergoeding uit het Faunafonds luidt). Maar De Faunabescherming vindt ook dat agrariërs een eigen verantwoordelijkheid hebben om hun gewassen te beschermen tegen wildschade. Klagen is gemakkelijk want klagen levert geld op. Het bewijzen van wildschade is blijkbaar moeilijker, anders zouden de ‘werkelijke’ cijfers van LTO Noord-Holland in de Faunabeheerplannen vermeld staan.

Plezierjacht

De bezwaren van De Faunabescherming zijn gericht tegen de ontheffingen voor het doden van hazen en wilde eenden. Appel noemt in zijn stuk één voorbeeld van schade door ganzen, en grijpt de bezwaarschriften alleen aan om te kunnen klagen over het Faunafonds. Hij wil in dit seizoen niet eens hazen schieten omdat dat dat hem geen geld oplevert: ‘De tijd dat wij graag hazen schieten is tussen 15 oktober en eind december. Dan kun je ze ook goed kwijt. Want er mag dan weerstand zijn tegen het afschieten, de mensen willen wel graag hazen en wilde eenden eten. Over de afname hebben we niet te klagen.’ Geen jacht tegen wildschade dus, maar voor het geld en voor het plezier.

 

Gerelateerde artikelen:

http://www.faunabescherming.nl/2014/06/26/lukraak-wilde-eenden-schieten/

http://www.faunabescherming.nl/2014/06/18/hazen-noord-holland-vogelvrij/

http://www.faunabescherming.nl/2014/06/15/column-vijand-of-melkkoe/

Gepost in Landbouwschade, Plezierjacht | Tags , ,

Dijksma laat zich inpakken door jagerspropaganda

Marianne Thieme heeft in een initiatiefnota staatssecretaris Dijksma gevraagd de jacht in Nederland af te schaffen. Jacht veroorzaakt veel dierenleed, is zeer schadelijk en verstorend voor al het dierenleven en is niet nodig, omdat er voor beheer en schadebestrijding betere alternatieven beschikbaar zijn. Nou, daar denkt deze staatssecretaris van de PvdA heel anders over. In haar antwoord zegt zij weliswaar dat jacht een maatschappelijk doel moet dienen en dat er in de toekomst niet meer zomaar en ongelimiteerd geschoten zou moeten worden op wilde eend, houtduif, fazant, konijn en haas, maar in werkelijkheid zal er met de nieuwe wet niets veranderen. Lees verder

Gepost in Nieuws, Plezierjacht, Politiek en wetgeving, Populatiebeheer